DİREKTÖRÜN MESAJI

  

Sevgili Öğrenciler,

 

Koç Üniversitesi İngilizce Dil Merkezi (ELC)’ne hoş geldiniz. Bu web sitesinin amacı sizleri ELC’nin kuralları, yapısı ve misyonu hakkında bilgilendirmektir. Umarız burada sunulan bilgilere bir göz atma fırsatınız olur.

 

ELC’nin misyonu öğrencilerinin üniversite düzeyinde akademik başarıya ulaşmalarını sağlamaktır. Koç Üniversitesi, İngilizce eğitim veren bir üniversite olduğu için İngilizce yeterliliğini sağlayabilmek adına dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerine yönelik dersler sunulmaktadır. Ayrıca programımızda öğrencilerimizi akademik yaşamın daha genel sıkıntılarına ve fırsatlarına hazırlamak amacıyla Akademik ve Yaşam Becerileri dersi de yer almaktadır. Asıl amacımız tüm öğrencilerimizin Koç’taki üniversite öğrenimleri boyunca ihtiyaç duyacakları İngilizce dil becerilerini ve bunun yanı sıra daha genel akademik ve kişisel becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

 

Tüm öğrencilerimize hem ELC’de hem de daha sonraki akademik yaşamlarında başarılar dileriz ve başarıya ulaşmak için ELC öğrenimlerine gerekli önemi vermelerinin gerekli olduğunu vurgulamak isteriz.

 

Frederick C. Reece

Direktör, İngilizce Dil Merkezi