Öğretim dilinin İngilizce olduğu üniversitemizde öğrencilerin hem akademik hem de sosyal olarak başarılı olabilmesini sağlayan en önemli yetkinliklerin başında etkili dil kullanımı ve kendini ifade edebilme becerisi gelir. Yabancı dilde bu yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlayan İngilizce Hazırlık Okulu’nda dil becerileri bütünsel bir yaklaşımla öğretilir. Her bir öğrencinin farklı bireysel özellik ve donanıma sahip olduğunun ve bu zenginliği öğrenme ortamına getirdiğinin bilinciyle planlanan programda öğrencilerin akademik konularda seviyelerine göre seçilmiş çeşitli dinleme ve okuma kaynaklarından yararlanarak bilgi edinmeyi ve bu bilgiyi kullanıp yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilmeyi deneyimlemeleri esastır. Öğrenme aktiviteleri, öğrencilerin hayat boyu ihtiyaç duyacakları genel becerilerin yanı sıra 21. yüzyıl yetkinliklerini de içerecek şekilde planlanır. Öğrenciler, aktif bir şekilde üreterek ve paylaşarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmeyi deneyimler ve yabancı dil öğreniminde gereken desteğin sağlandığı olumlu bir öğrenme ortamında fakülte hayatlarına hazırlanırlar.