ELC SIKÇA SORULAN SORULAR

1. İngilizce Hazırlık Programından (ELC) muaf olmak için hangi dış sınavlardan kaç puan almak gerekir?

Muafiyet için aşağıdaki bağlantıdan dış sınavlarla ilgili bilgilere ulaşılabilir:

https://elc.ku.edu.tr/tr/program/

2. Dış sınav sonucunun en geç hangi tarihe kadar ve nereye gönderilmesi gerekir?

  • Eylül ve Bahar Dönemleri başında her dönem için belirlenen son tarih Koç Üniversitesi Akademik Takviminde yayımlanır. Geçerli dış sınav sonucunun belirtilen tarihe kadar aşağıdaki e-mail adresine gönderilmesi ve ELC Direktörlüğü tarafından geçerliliğinin teyit edilmesi gerekmektedir:

elc@ku.edu.tr

  • ELC öğrencileri için dış sınav kabul şartları ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://elc.ku.edu.tr/tr/program/

 TOEFL Sınavı ile ilgili;

*Geçerli bir TOEFL puanı olanlar TOEFL Merkezinden sonuç belgelerini Üniversitemizin 0163 koduna postalatmaları gerekmektedir. Koç Üniversitesi’ne gönderilen öğrenci kopyası sonuç belgeleri geçerli belge olarak kabul edilmez.  Resmî belgenin Koç Üniversitesi’ne kayıt süresinin bitimine kadar ulaşmaması ihtimaline karşı, var ise, öğrenci kopyasının geçici belge olarak paylaşılması gerekecektir. Bu durumda öğrencilerden, en geç bir ay içinde Üniversitemize ulaşacak şekilde TOEFL Merkezinden resmî sonuç belgesinin postalanacağını taahhüt eden bir belge imzalamaları istenecektir.

** Home Edition ve My Best Score kabul edilmemektedir.

 3. Seviye Belirleme Sınavı’na ne zaman girilir? Girmek zorunlu mudur? Bu sınava girmeden KUEPE sınavına girilebilir mi?

Seviye Belirleme Sınavı her akademik yıl başında kayıt döneminde yapılır. Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. Sadece Seviye Belirleme Sınavı’na girip sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler KUEPE sınavına girebilir.

4. Kabul edilen dış sınavlara girmeden önce veya geçerli bir sınavı sunmak için de Seviye Belirleme Sınavı’na girilmesi gerekir mi?

Kayıt sırasında Üniversite tarafından kabul edilen geçerli bir dış sınav sonucu sunulursa Seviye Belirleme Sınavı’na girmek gerekmez. Ancak kayıt sırasında Üniversite tarafından kabul edilen, geçerli bir dış sınav sonucu sunamazsanız veya sunduğunuz sınav sonucunun geçerlilik koşullarını karşıladığından emin değilseniz mutlaka Seviye Belirleme Sınavı’na girmeniz gerekmektedir.

5. KUEPE sınavının telafisi var mıdır?

KUEPE sınavının yıl boyunca herhangi bir sebeple (sağlık raporları da dahil) telafisi yoktur.

6. ELC’de iki yılını tamamlamış ilişiği kesilen öğrenciler KUEPE’yi af sınavı olarak kullanabilirler mi ve ne yapmaları gerekir?

KUEPE’yi af sınavı olarak kullanmak isteyen öğrenciler başvuru koşulları ile ilgili bilgilere aşağıdaki yönerge (Madde 44 Sınav Hakkı) bağlantısından ulaşabilir:

https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2022/02/Koc-Universitesi-Ek-Sinav-Haklari-Yonergesi.pdf

7. İngilizce Hazırlık Programında eğitim süresi nedir?

  • Azami öğrenim süresi için gerekli olan bilgiye aşağıdaki yönerge (Madde 4) bağlantısından ulaşılabilir:

https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2022/02/Koc-Universitesi-Ek-Sinav-Haklari-Yonergesi.pdf

  • Öğrenim süresi öğrencinin seviyesine göre değişiklik gösterir. Konu ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://elc.ku.edu.tr/tr/program/

8. İngilizce Hazırlık Programı Yaz Okulu şartları nelerdir?

  • İngilizce Hazırlık Programındaki birinci yıl ELC öğrencileri hazırlık programını Bahar dönemi sonunda tamamlamazlarsa Yaz Okuluna katılmakla yükümlüdürler. İkinci yıl ELC öğrencileri için Yaz Okuluna katılmak isteğe bağlıdır. Detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://elc.ku.edu.tr/tr/program/

  • Yaz okulu ücretlendirmesi ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://apdd.ku.edu.tr/ucretlendirme-kurallari/

9. Devamsızlık bilgilerine nereden ulaşılır?

Blackboard’da Attendance başlığı altından devamsızlık bilgilerine ulaşılabilir.

10. Devamsızlık ile ilgili kurallara nereden ulaşılır?

Ders gereklilikleri ve bilgilerini içeren ders programı (course syllabus) her dönemin başında öğretim elemanları tarafından Blackboard’da paylaşılır.

11. Sağlık sorunu nedeni ile derslere katılamama durumunda ne yapılmalı?

Sağlık raporlarının Koç Üniversitesi Sağlık Merkezine sunulup onaylatılması gerekmektedir. ‘Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları Yönergesi’ ’ne aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/ogrenci-saglik-raporu-uygulama-esaslari-yonergesi/