Eylül ve Bahar Dönemleri başında her dönem için belirlenen son tarih Koç Üniversitesi Akademik Takviminde yayımlanır. Geçerli dış sınav sonucunun belirtilen tarihe kadar aşağıdaki e-mail adresine gönderilmesi ve ELC Direktörlüğü tarafından geçerliliğinin teyit edilmesi gerekmektedir:
ELC öğrencileri için dış sınav kabul şartları ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
 TOEFL Sınavı ile ilgili;

*Geçerli bir TOEFL puanı olanlar TOEFL Merkezinden sonuç belgelerini Üniversitemizin 0163 koduna postalatmaları gerekmektedir. Koç Üniversitesi’ne gönderilen öğrenci kopyası sonuç belgeleri geçerli belge olarak kabul edilmez.  Resmî belgenin Koç Üniversitesi’ne kayıt süresinin bitimine kadar ulaşmaması ihtimaline karşı, var ise, öğrenci kopyasının geçici belge olarak paylaşılması gerekecektir. Bu durumda öğrencilerden, en geç bir ay içinde Üniversitemize ulaşacak şekilde TOEFL Merkezinden resmî sonuç belgesinin postalanacağını taahhüt eden bir belge imzalamaları istenecektir.

** Home Edition ve My Best Score kabul edilmemektedir.