KUEPE sınavının yıl boyunca herhangi bir sebeple (sağlık raporları da dahil) telafisi yoktur.